Annuitetslån

Smålån är nästan alltid ett annuitetslån om man valt fler än ett betalningstillfälle. Med det menas kortfattat att summan vid varje betalningstillfälle är samma fram till att lånet är helt återbetalt.

En betalning på ett annuitetslån är uppdelat på räntekostnader och amortering av kapitalbeloppet. Det är dock så att kostnaden för räntan är större på tidigare avbetalningar än vad det är på de sista avbetalningarna. Fördelen med annuitetslån är att betalningstillfällena har ett fast belopp. Nackdelen är dock att den sammanlagda räntekostnaden blir högre eftersom den aktuella skulden minskar mest i slutet av låneperioden. Vid små korta lån som smslån och snabblån är denna skillnad ytterst liten eftersom löptiden är relativt kort.

Ett alternativ till annuitetslån är rak amortering. Där betalar man ett lika stort belopp på kapitalskulden vid varje betalningstillfälle plus den aktuella räntan på kvarvarande skuld. Detta innebär att den totala summan vid betalningstillfällena skiljer sig och är högre till en början medan beloppet minskar mot slutet.