Ränteavdrag

Visste du att räntan på alla typer lån går att få avdrag på? Här försöker vi förklara vad detta innebär och vad du bör kontrollera i din deklaration.

Räntor och avdrag

Den summa du betalar in i ränta får du göra avdrag för i din deklaration. Vanligtvis lämnar kreditgivarna kontrolluppgifter direkt till skatteverket och din inbetalade ränta finns redan förtryck på deklarationen. Det är den som mottagit räntan och som bedriver en utlåningsverksamhet som är skyldig att lämna in kontrolluppgifter. Om du tagit ett snabblån eller ett mindre lån är det viktigt att du noga kollar att dessa kontrolluppgifter är med på den utskickade deklarationen, och att dom stämmer. De seriösa och etablerade låneinstituten som erbjuder snabblån skickar vanligtvis också alltid ut en kopia av kontrolluppgifterna till låntagaren. Denna kopia kan du förvänta dig att få runt årsskiftet. Tänk på att det alltid kan bli fel och det är värt att kolla så att summan av den inbetalade räntan verkligen har blivit rätt. Notera också att om fodringen gått vidare till inkasso så är det ännu viktigare att kolla så att kontrolluppgifterna stämmer. Inkassobolag köper ibland fodringar och därför kan en del av räntan blivit betald till ett inkassobolag. Har skulden blivit överlåten under det senaste inkomståret så kan du alltså ha betalat ränta till två företag för det ursprungliga lånet. Det är också viktigt att tillägga att eventuella avgifter räknas som ränta. Om du betalar av ditt lån i förtid och blir skyldig en avtalad avgift så får du även dra av denna utgiften.

Ifall summan inte stämmer med det förtryckta beloppet ändrar du detta på ruta 53 i din deklaration. Stryk över det förtryckta beloppet ifall du inte deklarerar online.

avdrag för små lån

Så räknar du ut ränteavdraget

Om du under föregående år betalade 12 000 kr i ränta kommer du att kunna göra ett avdrag på 30% av det beloppet. Du får alltså tillbaka 0.30*12000 på redan inbetalad skatt. Vilket är 3600 kr.

Räntesatsen 30% gäller för räntekostnader under 100 000kr och 20% för överstigande belopp. Det är inte särskilt ovanligt att man överstiger detta belopp på grund av ett bostadslån. Den det totala ränteavdraget för räntekostnader på 112 000 kr är (0.3 * 100 000) + (0.2*12000) = 32400 kr. Har du frågor om avdrag så skall du kontakta skatteverket.