Vad är en kreditprövning?

När du ansöker om ett lån kommer alltid långivaren att göra en bedömning av din förmåga att betala tillbaka lånet. Orsaken är delvis långivarens egna intresse i att undvika en förlustaffär, men även långivarens skyldighet enligt konsumentkreditlagen. Lagen är till för att skydda kunden mot en osund kreditgivning som leder till överskuldsättning. Det är alltså bedömningen av din kreditvärdighet som avgör ifall lånet blir beviljat eller ifall ansökan blir avslagen.

Kreditvärdighet

Den sammanlagda bilden av din kreditvärdighet brukar mätas i något som kallas för rating/scoring och beror på många olika faktorer. Det skiljer sig mellan upplysningsföretagen vilka faktorer som används. Exempel på saker som tas med i beräkningen för att räkna ut din scoring är:
  • Ålder
  • Bostadsförhållande
  • Kreditengagemang (antal tidigare upplysningar som gjorts på dig)
  • Taxerad inkomst
  • Betalningsanmärkningar
  • Underskott av kapital (tidigare inbetald ränta)
  • Civilstånd
Uppgifterna samlas in ifrån skatteverket och kronofogden och är offentlig information. Upplysningsföretagen sammanställer sedan denna information för att uppskatta din kreditvärdighet. Det finns dock regler för när man får begära en upplysning om en privatperson. Ett legitimt behov kan till exempel vara att man ingår avtal om kreditköp, leasing och hyresavtal. I bedömningen brukar också dina regelbundna utgifter ingå, som hyra och andra fasta utgifter. Detta är inga offentliga uppgifter och påverkar inte din scoring eller syns på en kreditupplysning. Som kund kan du därför blir ombedd att uppge dessa uppgifter i samband med en lånansökan.

Kreditprövning smålån

För att få ett mindre lån beviljat brukar din scoring oftast inte behöva vara lika hög som när du ansöker om ett större privatlån eller bostadslån. Det finns heller inga tydliga regler som visar exakt när en person kan bedömas som kreditvärdig. Det varierar också mellan vilka faktorer företag som erbjuder små lån har med i sina bedömningar. En del fokuserar mer på din framtida betalningsförmåga och beviljar därför lån till kunder som har en eller flera betalningsanmärkningar. Andra ser mer din historiska betalningsförmåga och ger därför avslag ifall du har en betallningsanmärkning. Mer information om kreditprövning hittar du på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.