Nekad att låna?

Det finns flera orsaker till varför man inte får ett lån beviljat. Vid en del tillfällen uppger kreditgivaren orsak till varför man får avslag på en låneansökan. Vid andra tillfällen kan man bli helt utan motivering till beslutet . Vi försöker på denna sidan sammanfatta orsaker som påverkat ett beslut som ligger till grund för att man får ett avslag på en låneansökan.

Grundkrav

Kreditgivare ställer nästan alltid vissa grundkrav som kunden måste uppfylla. Dessa krav går många gånger att ta del av innan man gör ansökan och brukar inkludera krav om ålder, uppgiven inkomst, nuvarande skulder eller andra saker som direkt kan indikera att kundens återbetalningsförmåga är väldigt låg. Uppfyller man inte grundkraven kommer ansökan automatiskt att bli avslagen.

Kreditprövning

Om du uppfyller de grundläggande kraven så kommer kreditgivaren att göra en kreditupplysning för att samla information om din ekonomiska situation. Vid små lån(halvt basbelopp) gör man oftast en s.k förenklad kreditprövning där man samlar mindre mängd uppgifter. Medan man vid större lån behöver ett större underlag för bedömningen. Vissa kreditupplysningstjänster ser också till personens historiska kreditengagemang. Vilket innebär att du kan bli nekad att lån ifall du ansökt om många tidigare lån, även om du inte egentligen inte ens tagit lånet. Det är därför viktigt att inte göra ansökningar i onödan på större lån då det kan sänka din kreditvärdighet betydande. Att ha ansökt om många smålån är dock oftast inte något som påverkar din kreditvärdighet. Dessa företag använder kreditupplysningstjänster som inte sparar någon historik. Vid större privatlån samarbetar nästan alltid bankerna med UC när kreditprövningen görs, där också kredithistoriken spelar en betydande roll.

Kreditprövningen görs också för att kontrollera att uppgifter som är lämnade om inkomsten stämmer överens med vad man har deklarerat föregående år. En orsak till varför att ett lån blir avslaget är ibland p.g.a att man tidigare beskattningsår inte har haft någon inkomst men att man i dagsläget har en inkomst. Det går oftast vid sådana här lägen att komplettera informationen med exempelvis ett lönebesked. Inkomsten är också avgörande för hur mycket du får låna. För mindre lån krävs inte att du är en höginkomsttagare, men någon form av fast inkomst måste man kunna uppvisa.

Betalningsanmärkning och skuldsaldo

Betalningsanmärkningar är en vanlig orsak till varför ett lån inte beviljas. En betalningsanmärkning är en något som kreditupplysningsföretagen använder för att markera att en person inte har skött sina tidigare betalningsåtaganden. I praktiken betyder det att en person har haft ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten som också fått ett utslag. Med det menas att man har fått en uppmaning om att betala eller bestrida ett krav på en skuld men varken betalat eller bestridit. Om detta sker fastställs skulden av kronofogdemyndigheten. När sedan informationen är förmedlad till kreditupplysningsföretagen kommer det benämnas som en betalningsanmärkning. Det är alltså inte kronofogdemyndighet som utfärdar betalningsanmärkningar utan kreditupplysningsföretagen själva. Anmärkningen finns registrerad hos kreditupplysningsföretagen i 3 år för privatpersonen. Anmärkningen finns även kvar ifall skulden är återbetalad.

Många kreditgivare lånar inte ut till personer med betalningsanmärkningar. Om det rör sig om snabba lån eller andra former av små lån kan enstaka anmärkningar var tillåtet med förutsättningen att dom inte är nya och att det inte finns något skuldsaldo. Ett skuldsaldo indikerar att det finns tidigare skulder hos kronfogden som ännu inte är återbetalade. Det finns då en stor risk att personen är under utmätning av både lön och tillgångar och har väldigt svag återbetalningsförmåga. Därför nekas alltid lån till personer med skuldsaldo.

Underskott av kapital

En annan vanlig orsak till att lån nekas är att personen har ett för stort underskott av kapital. Underskott av kapital hittar du i din egen deklaration och syns även på en kreditupplysning. Underskottet kan ge en indikation till kreditgivaren ifall du har många andra lån. I summan av underskott av kapital ingår ränteavgifter som har betalats under före beskattningsår. Vanligtvis kan du ha ett större underskott ifall du har en större inkomst eller visa att du äger en belånad fastighet. Underskott av kapital är också en mer betydande faktor när du ansöker om större lån. Hos långivare som erbjuder smålån eller tillfälliga lån kan det variera hur denna faktorn spelar in. Ibland finns en gräns för underskottet och ibland inte.
Extern länk till Kronofogden: kronofogden.se/Betalningsanmarkning.html.
Extern länk till Konsumentverket: konsumentverket.se/lagar--regler/lagar/konsumentkreditlagen/.