Utebliven betalning?

Om du inte kan betala ditt lån kommer ett flertal saker att hända som gör att den slutgiltiga kostnaden blir mycket högre än från början. Det är väldigt viktigt att inte ta ett små lån till någonting du kan vara utan eller vet med dig att det kommer bli svårt att betala. Detta är ett osunt beteende och risken för att hamna i en skuldfälla är stor. Lånen är till för att täcka ett snabbt behov av pengar som du för tillfället inte har och som du med säkerhet vet att du kommer att ha inom kort. Nedan är lista på avgifter som du riskerar att bli skyldig ifall du inte betalar av ditt lån.

  • Påminnelseavgifter
  • Inkassokrav
  • Avgifter för juridiskt ombud
  • Ansökningsavgift KFM
  • Utmätningskostnader KFM

Ett Exempel

Tydligast kan vi beskriva detta genom ett exempel. Ponera att du tagit ett lån på beloppet 3000 kr med räntor på 450. Det totala beloppet att betala tillbaka är alltså 3450. Om fakturan inte betalas i tid kommer långivaren att skicka en påminnelse till dig med en pålagd avgift på 60kr. Betalar du inte efter påminnelsen går ärendet vidare till inkasso. Där kommer en lagstadgad avgift på 180 kr att läggas på det ursprungliga beloppet. Summan att betala är nu 3690 kr. Inkommer fortfarande ingen betalning kommer fodringen att skicka till kronofogdemyndigheten. Kronfogden kommer ta kostnader för betalningsföreläggande och eventuellt för en indrivning. Totalt blir detta 300+600. Det ursprungliga beloppet har nu växt från 3450 till 4590 kr. Då är inte dröjsmålsräntan inräknad, vilket årligen brukar ligga mellan 12-30%.

Att låta ett lån gå ända till indrivning skall du naturligtvis försöka undvika så gott det går. Inte bara för att du riskerar dyra avgifter utan också för att kommer få en betalningsanmärkning när du väl godkänt betalningsföreläggande. En betalningsanmärkning kommer kraftigt att sänka din kreditvärdighet 3 år framåt i tiden. Du kan t.o.m få problem att skaffa hyresrätt, telefonabonnemang, vanligt kontokort etc.

Hör av dig i tid

Ett mycket rekommenderat tips är att höra av dig till kreditgivaren när du upptäcker att du inte kan betala. Har det redan gått så långt att lånet ligger hos ett inkassoföretag så skall du höra av dig till inkassoföretaget istället. Det går oftast att göra upp om en avbetalningsplan. De flesta företag som erbjuder smslån och snabblån ger dig även en möjlighet att mot en avgift förlänga ditt lån. Det värsta du kan göra är att inte göra någonting alls.