Ränteavdrag - Privatlån

Vad är ränteavdrag?

När du lånar pengar, oavsett om du har ett traditionellt lån eller om du har lånade pengar på ett kreditkonto, så kommer det med lånekostnader. Den största lånekostnaden utgörs i de flesta fall av ränta.

Läs mer

För dig som betalar ränta kan du göra ett skatteavdrag som brukar kallas för ränteavdrag. Detta avdrag gör du i din inkomstdeklaration.

Gör avdrag för räntekostnader på ditt lån

Har du tagit ett lån som du betalar ränta för, är du berättigad till att göra ränteavdrag när du deklarerar. Ränteavdraget beräknas på alla typer av lån, det vill säga alla typer av privatlån såsom smålån och bolån samt kontokrediter. Ränteavdraget är däremot inte avdragsgillt för CSN-lån eller för lån som du själv personligen inte har haft betalningsansvar för.

Ränteavdrag kan endast göras på den nominella räntan, alltså det okorrigerade belopp som står på ditt lånebesked. Övriga utgifter som ingår i kapitalkostnaden går inte att göra avdrag för.
OBS! Ränteavdraget gäller inte på dröjsmålsavgifter. Betala därför alltid dina fakturor i tid!

Välj smålån med ränteavdraget i åtanke


Hur stor andel av den effektiva räntan som består av faktiska räntekostnader kan påverka den verkliga lånekostnaden, då du endast får göra skatteavdrag på ränteutgifter, men inte på andra avgifter. När du jämför två olika låneerbjudanden som skulle innebära samma kapitalkostnad ska du lägga särskild uppmärksamhet vid räntekostnaden. Den kan nämligen ha en stor påverkan på exempelvis hur mycket pengar du får dra av på skatten.

Ett lån där en större andel av lånekostnaden består av ränta kan vara mer gynnsamt. Två låneerbjudanden med samma kapitalkostnad kan alltså ha olika fördelaktiga lånevillkor. Rådfråga en lånemäklare för bästa lånevillkor.

Räkna ut ränteavdrag på lån


Oftast behöver du inte göra någonting för att räkna ut ränteavdrag och vad du ska få för ränta tillbaka på skatten. Din inkomstdeklaration brukar vara förifylld med de kontrolluppgifter som långivare och kreditgivare har skickat till både dig och till Skatteverket. Du ska alltid kontrollera att alla dina räntekostnader är redovisade och finns avdragna på din deklaration. Även om det sällan blir fel, rekommenderas du alltid att dubbelkolla mot dina kontrolluppgifter.

Ränteutgifter upp till 100 000 kronor är avdragsgilla med 30%. De ränteutgifter som överstiger den summan är avdragsgilla med 21%. På Skatteverkets hemsida kan du få hjälp med att räkna ut hur stort ränteavdrag du är berättigad till.

Deklarera ränteavdrag på rätt sätt


De kontrolluppgifter som du har fått finns förtryckta i din deklaration, men det kan vara så att du har ränteutgifter som du inte har fått en kontrolluppgift för. Dessa är i regel inte ifyllda när du får dina deklarationspapper och du behöver då fylla i dem själv.

Om du har ränteutgifter som du inte har fått en kontrolluppgift för och som inte finns ifylld i din inkomstdeklaration när du får den, behöver du fylla i dem på egen hand. Du räknar ut hur mycket ränta du kan göra skatteavdrag på och begär om ränteavdrag i punkt 8.1 i inkomstdeklarationen. Skatteverket behöver uppgift om långivarens namn och dessa fyller du förslagsvis i under ”Övriga upplysningar”. Om du har lånat pengar av en privatperson behöver du också lämna din långivares adress och personnummer.